Průmyslové podlahy

Provádíme průmyslové strojně hlazené betonové podlahy

Průmyslové strojně hlazené betonové podlahy jsou nejen vhodné do průmyslových výrobních a skladových hal, podzemních garáži, autoservisů, ale i do soukromých  staveb jako jsou garáže pro osobní automobily,různé dílny, atd . Jako základní prvek se pro zhotovení průmyslových podlah používá kvalitní a normované betonové směsi s pevnostní třídou min. C20/25 a více, a s frakcí 16-22 mm, nebo 8-16 mm v případě méně namáhaných podlah s nižší tloušťkou např. 100-120 mm.

Průmyslové podlahy jsou z pravidla vyztuženy rozptýlenou drátkovou armaturou, nebo KARI sítěmi. Tloušťka desky průmyslové podlahy je závislá na kvalitě a druhu podloží, ale také na požadavku budoucího bodového a plošného zatížení na 1m2 s tím, že minimální tloušťka průmyslové podlahy musí být 100 mm a více. Správná příprava a celková kvalita podloží pod průmyslovou podlahu, nesmí být nikdy podceněna, jelikož se podílí velkou měrou na konečném výsledku a to zejména v době, kdy se začne podlaha plně využívat a hlavně zatěžovat. Nedílnou součástí průmyslových podlah je samozřejmě rovný povrch, ale také zušlechtěný povrch proti otěru, výtlukům, ropným a některým chemickým látkám.